Ekologiskt, KRAV & E-nr

En genomgång om varför jag tycker att det är bra att handla ekologiskt/kravmärkt & utan E-nr:

Ekologiska bönder använder inte syntetiska kemiska bekämpningsmedel, det som händer om sådana preparat kommer ut i naturen är att de bla kan ge växter och djur nedsatt rubbad ämnesomsättning.

De bönderna som sprutar bekämpningsmedel sprutar framförallt mot ogräs, men också mot insekter och svamp. Eftersom ogräsen och insekterna dör vid besprutningen så påverkas balansen i naturen. När vi får färre blommor i fälten, så får vi också färre humlor, fjärilar och fåglar. På en ekologisk gård sprutar inte bonden mot blommorna, och därför finns det också ett rikare djurliv i och omkring odlingarna.

Skillnaden mellan ekologiskt & KRAV är att KRAV är ekologiskt i grunden men har fler & strängare regler.

En KRAV-ansluten bonde tar även hänsyn till djurens naturliga behov och beteenden. Djuren får ekologiskt foder & ute-vistelse. Ett krav-anslutet jordbruk gödslar inte växterna med snabbverkande konstgödsel. De gödslar istället sin mark med djurgödsel och växtrester. Det förbättrar jordkvalitén och gynnar livet i marken. KRAV-märkningen innebär också att det finns en kontroll av sociala rättigheter för arbetarna. Detta blir extra viktigt för importerade produkter som bananer, kaffe osv.

Jag TROR att de kollas ordentligt & jag TROR verkligen att det gör skillnad för våran miljö så därför fortsätter jag att handla KRAV/ekologiskt. Jag TROR också att det är bra för våra kroppar att inte utsättas för ev. gifter som kan finnas kvar i maten om den besprutas.

I livsmedel får bara tillsatser (E-nr) som är godkända användas. För att en tillsats ska godkännas måste den till exempel vara av värde för konsumenten eller nödvändig för livsmedlets hantering. När tillsatser bedöms beaktar EFSA, den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, även om det finns en hälsorisk när flera olika tillsatser används samtidigt. Detta kallas samverkanseffekter (ibland även cocktaileffekter). Livsmedelsverket och EFSA är väl medvetna om problematiken med att samverkanseffekter i enstaka fall kan förekomma och arbetar aktivt för att öka kunskapen inom detta område.

Det här TROR  j ag att vi, alla, vet alldeles för lite om. Vissa av E-numren är godkända här men förbjudna i en annan del av världen & tvärtom, det tycker jag är bevis på att ingen riktigt vet hur vi påverkas.

 

 

Lämna en kommentar

åtta − sju =